Monthly Archives

juli 2017

'Measuring patient reported outcomes of acupuncture treatment on pain patients' healthstatus'

Acupunctuur onderzoek

By | Blog | No Comments

Acupunctuur onderzoek

Hoera!!
Ik heb nog nooit zoveel tijd besteed aan een ‘hobby’, maar ben nu ontzettend blij en trots met de publicatie van mijn acupunctuur onderzoek.
Met dank aan alle lieve vrienden/familie die mij hierbij geholpen/gesteund en n kleine 2 jaar lang aangehoord hebben

Measuring patient reported outcomes of Acupuncture treatment on Pain Patients’ Health Status

Doel: Het primaire doel van deze observationele studie was het beoordelen van door de patiënt zelf-gerapporteerde metingen van haar gezondheidsstatus na het volgen van acupunctuurbehandelingen.

Design: Door middel van een door de patiënt zelf-gerapporteerde vragenlijst, de ‘MYMOP2-online’, hebben 110 patiënten 3 keer (bij de start, na 4 weken en na 16 weken) gerapporteerd of er veranderingen in hun gezondheidsstatus optraden na het volgen van niet-gestandaardiseerde acupunctuurbehandelingen.

Resultaten: ANOVA voor herhaalde metingen liet zien dat de primaire pijn (-38.8%), secundaire pijn (-38.4%), beperking in dagelijks functioneren (-33.2%), subjectieve welbevinden (24.2%), en de gezondheidsstatus (34.0%) significant verbeterden tussen de start van het onderzoek en vier weken (p<.001). De behaalde vooruitgang in de gezondheidsstatus hield aan op lange termijn (zestien weken). Het gebruik van pijnmedicatie daalde met 44.5% in vier weken.

Conclusie: In deze observationele studie hebben de pijn patiënten zelf statistisch significante en klinisch relevante lange termijn verbeteringen in hun gezondheidsstatus gerapporteerd na het volgen van acupunctuurbehandelingen in de praktijk.

Wilt u het hele artikel lezen? –> Measuring patient reported outcomes of Acupuncture treatment on Pain Patients Health Status 

Top